Do lat 90 obowiązkowym szkolnictwem było ukończenie 8 klas. W 1997 roku obowiązek szkolny został wpisany do konstytucji RP. W 1999 roku wprowadzono podział szkół na podstawówki, gimnazja, licea, technikum oraz szkoły zawodowe. W ramach zmiany ustawy o szkolnictwie obowiązek nauczania został przedłużony o rok. Dzisiaj obowiązek edukacji obowiązuje do 18 roku życia. W 2004 roku zostało wprowadzone roczne przygotowanie dzieci do przejścia na tryb szkolny, które odbywało się w momencie ukończenia przez dziecka 6 lat. W 2011 roku obowiązek ten dotyczył dzieci, które ukończyły 5 lat. Został też obniżony wiek rozpoczęcia szkolnictwa. Jednak w 2015 roku podstawówkę mogły rozpoczynać dzieci, które ukończyły 7 rok życia.

Obecnie edukacja obowiązkowa podzielona jest na

  • Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  • Obowiązek szkolny, który rozpoczyna się w momencie ukończenia przez dziecko 7 lat i jest obowiązkowy do 18 roku życia
  • Obowiązek nauki, jest on spełniony w momencie gdy osoba, która ma ukończone 18 lat uczęszczała do technikum, liceum lub szkoły zawodowej i posiada wszystkie papiery, które świadczą o ukończeniu danej szkoły

Wymienione formy edukacyjne mogą być spełnione zarówno przy uczęszczaniu do szkoły państwowej jak i prywatnej oraz w trybie nauki za granicą.

Etap szkolnictwa

Etap szkolnictwa dzieli się na 3 lub 4 etapy w zależności czy dana osoba myśli o rozpoczęciu studiów.

Etapy szkolnictwa to:

Przedszkole, podstawówka, liceum, technikum oraz zawodówka plus możliwość pójścia na studia.
Istnieją także placówki umożliwiające rozwój w konkretnej dziedzinie np. informatyka, muzyka, taniec itp. Takie placówki mogą być publiczne czyli szkoła publiczna np liceum oferuje dodatkowe zajęcia lub prywatne czyli uczęszczamy do danej placówki oferującej edukację z danej dziedziny.

W szkołach mieszczą się też tak zwane poradnie pedagogiczne, czyli uczeń mający problemy osobiste lub w rodzinie może udać się na rozmowę z psychologiem. Osobiście uważam że lepiej byłoby gdyby istniała odpowiednia organizacja zajmująca się sprawdzaniem rodzin pod kątem wychowania dziecka od 3 do 6 roku życia wtedy istnieje możliwość że taka osoba nie będzie miała potrzeby na odbycie rozmowy z psychologiem ponieważ rodzic odpowiednio zajmie się dzieckiem, ponieważ będzie czuło presję związaną z karą finansową, która może być nakładana poprzez brak zapewnienia podstawowych środków do życia typu ubrania, jedzenie itp.

Osoby niepełnosprawne, które mogą mieć spore trudności w radzeniu sobie z uczęszczaniem do tradycyjnej szkoły mogą zapisać się do specjalnego ośrodka dla niepełnosprawnych. Często jednak takie ośrodki są źle prowadzone.

Osobiście mam osobę w rodzinie, która odbywała praktyki w tego typu ośrodku gdzie był brak pracy nad harmonogramem osoby niepełnosprawnej i zdarzało się często że kilka dni z rzędu taka osoba grała po 10 razy w tą samą już dla niego po jakimś czasie nudną grę planszową.

W dzisiejszych czasach

W dzisiejszych czasach do placówek nauczania możemy dodać nasz dom, chodzi tutaj o nauczanie zdalne. Osobiście jestem tego zdania żeby taka metoda była dostępna na większą skalę dla uczniów po ukończeniu 18 roku życia, ponieważ nie ważne jaka to by była szkoła, nauczyciel jest od tego by nas naprowadzić, nakierować z danego przedmiotu, a to my powinniśmy włożyć najwięcej pracy by się danego materiału nauczyć i jak człowiek chce się uczyć to nawet w najgorszej szkole będzie najlepszy, a jak nie chce to nawet w najlepszej szkole zawsze będzie najgorszy. Tak samo z systemem nauki zdalnej, jak ktoś będzie chciał się uczyć, będzie się uczyć. Nawet nie mając nad sobą przez 45 min nauczyciela, który będzie zmuszał nas do przeczytania danego tekstu czy wykonania zadania. Patrząc na dzisiejszą formę pracy szkół zawodowych uważam że uczniowie na praktykach są wyzyskiwani, gdyby była możliwość zmiany reformy nauczania w szkołach zawodowych bym był za wprowadzeniem systemu nauczania zaocznego z pracą w 1 klasie za 16 zł za godzinę w 2 klasie za 17 zł a w 3 za 18 zł po 8 godzin od poniedziałku do czwartku bez możliwości nadgodzin a nauka odbywała by się w piątki oraz soboty a niedziela była by wolna. W obecnych czasach na poziomie nauczania podstawówka – szkoła średnia, zawodowa istnieje 5 egzaminów weryfikujących naszą wiedzę i pozwalających na uzyskanie dokumentów do kontynuowania naszej edukacji są to:

  • Podstawówka 2 egzaminy. Pierwszy weryfikuje naszą wiedzę drugi natomiast po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów oraz odpowiedniego dokumentu określa do jakiej szkoły średniej możemy się dostać. Obecnie najłatwiej jest się dostać do szkoły zawodowej, ale papiery muszą być złożone w odpowiednim terminie ponieważ każda szkołą tego typu ma ograniczoną liczbę miejsc, przyjęć na dany kierunek.
  • Liceum/Technikum 1 egzamin tak zwany egzamin dojrzałości czyli matura jest to jeden z pierwszych ważnych testów po osiągnięciu pełnoletności. Poza weryfikacją naszej wiedzy, egzamin weryfikuje na jakie uczelnie możemy się dostać aby zacząć studiować. Gdy uzyskamy minimalny poziom czyli 30% z każdego przedmiotu, nie mamy szans na dostanie się na uczelnie państwowe. Musimy iść na nieraz bardzo drogą uczelnie prywatną i nie zawsze najlepszą. Często niektóre słabsze uczelnie prywatne nie są brane pod uwagę przez zatrudniających nas pracodawców. Ten egzamin jest ważny w szczególności dla licealisty, który po ukończeniu liceum nie posiada kwalifikacji do wykonywania danego zawodu a jedynie dokument ukończenia szkoły.
  • Szkoły zawodowe, 1 egzamin zawodowy. Po zaliczeniu takiego egzaminu zyskujemy uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Jaki jest to zawód, zależne jest od kierunku na który uczęszczaliśmy. Poza zdanym egzaminem wymagane też jest ukończenie praktyki. Posiadając wymagane dokumenty możemy ubiegać się o pracę na umowę.